DARK Box

Zařízení DarkBox postavené na platformě RaspberryPi3 64bit, nabízí díky softwarovému vybavení vyvynutém společností DarkGroup s.r.o. velké množství funkcí při zachování minimální pořizovací ceny.

Funkce monitoringu systémů:

  • monitoring serverů, síťových prvků a pracovních stanic s přímým výstupem pro notifikace (Internetem nebo SMS bránou)
  • monitoring s napojením na nadřazený monitorovací systém

Funkce monitoringu prostředí (pro serverovny, dílny, výrobní závody):

  • sledování teploty, vlhkosti, CO, CO2
  • sledování úniku kapalin (záplavová čidla)

Funkce zálohování:

  • zálohování stanic na lokálně připojený disk/diskové pole (funkce NAS)
  • zálohování stanic a serverů pomocí šifrovaného tunelu do geograficky ddělených lokalit

Funkce zabezpečení:

  • adaptivní firewall pro přistup k internetu
  • VPN server pro připojení zaměstnanců do firemní sítě
  • založní internetová konektivita pomocí připojeného LTE modemu

Jediné zařízení DarkBox je schopno plnohodnotně nahradit několik zařízení jako jsou router/firewall, NAS, monitoring server, IP čidla, backup server, za zlomek pořizovací ceny a minimální spotřebě energie oproti běžným dnes používaným zařízením.